Đăng ký

Hướng dẫn - Đăng ký


-         Mô tả: Khách hàng có thể tự đăng ký tài khoản dùng thử phần mềm 365.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Vào Trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
  • Bước 2: Vào link https://www.pos365.vn/ chọn “Đăng ký” hoặc “Dùng thử miễn phí”./storage/app/media/uploads/2018/02/dangky1-1024x525.png
  • Bước 3: Đăng ký dùng thử phần mềm./storage/app/media/uploads/2018/02/dangky2.png

Nhập các thông tin cần thiết trong giao diện đăng ký:

o    (1) Tên cửa hàng/ Công ty: Nhập Tên cửa hàng/ Công ty của khách hàng.

o    (2) Link vào phần mềm: Hệ thống tự động tạo theo Tên cửa hàng/ Công ty. (VD: prettyshop.pos365.vn)

o    (3) Địa điểm: Chọn địa điểm của Cửa hàng/ Công ty.

o    (4) Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của khách hàng.

o    (5) Email (nếu có): Nhập Email của khách hàng.

o    (6) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập của tài khoản.

o    (7) Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản.

o    (8) Nhập mã số xác thực: Nhập số xác thực hiển thị ở bên cạnh.

o    Đăng ký: Chọn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

  • Bước 4: Nhận thông tin tài khoản:/storage/app/media/uploads/2018/02/dangky4.png

o    (1) Tên cửa hàng: Tên của cửa hàng đã đăng ký.

o    (2) Link đăng nhập phần mềm: Link sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.

o    (3) Tên đăng nhập: Tên đăng nhập vào phần mềm.

o    (4) Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm.

o    Chọn “Đăng nhập vào phần mềm”.

  • Bước 5: Màn hình đăng nhập phần mềm:/storage/app/media/uploads/2018/02/dangki5.png

o    (1) Tên đăng nhập hoặc Email: Nhập Tên đăng nhập mà người dùng đã đăng ký hiển thị tại màn hình “Thông tin tài khoản 365” trước đó.

o    (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với Tên đăng nhập.

o    (3) Ghi nhớ đăng nhập: Tích chọn nếu muốn ghi nhớ đăng nhập của tài khoản.

o    Quản lý: Chọn “Quản lý” để vào giao diện quản lý.

o    Bán hàng: Chọn “Bán hàng” để vào giao diện bán hàng.

  • Bước 6: Chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng:/storage/app/media/uploads/2018/02/image006-1024x882.png

o    Người dùng chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng.

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để hoàn thành thiết lập lĩnh vực kinh doanh.

o    (1) Lựa chọn cài đặt dữ liệu mẫu:

+  ON: Chọn “ON” để hiển thị dữ liệu mẫu giúp người dùng tìm hiểu tính năng của phần mềm./storage/app/media/uploads/2018/02/image007-1024x544.png

+  OFF: Chọn “OFF” để không sử dụng dữ liệu mẫu./storage/app/media/uploads/2018/02/image008-1024x555.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký