Quản lý đơn chuyển hàng

Hướng dẫn các bạn có thể quản lý các đơn chuyển hàng qua nhiều tiêu chí.

Quản lý đơn chuyển hàng


-         Mô tả: Các bạn có thể quản lý các đơn chuyển hàng qua nhiều tiêu chí.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, chọn "Giao dịch" -> "Chuyển hàng nội bộ".

Màn hình của Chuyển Hàng Nội bộ sẽ hiển thị tổng quan với các lựa chọn để bạn có thể quản lý.

o    (1) Các bạn có thể tìm kiếm đơn chuyển hàng theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian...

o    (2) Các bạn cũng có thể quản lý đơn chuyển hàng theo trường thông tin mà mình mong muốn.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký