Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế

Hướng dẫn các bạn hủy và xóa 1 chứng từ Sản xuất & Sơ chế có trong hệ thống POS365.

Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn hủy và xóa 1 chứng từ Sản xuất & Sơ chế có trong hệ thống.

- Hướng dẫn hủy chứng từ Sản xuất và Sơ chế: 

Tại màn hình Tổng quan -> Hàng hóa -> Quản lý Sản xuất  & Sơ chế

Tại giao diện Quản lý Sản xuất & Sơ chế -> Các bạn lựa chọn Mã chứng từ muốn hủy -> Chọn "Hủy".

Sau khi nhấn "Hủy", màn hình hiện ra câu hỏi: 

Chọn "đồng ý" nếu muốn xóa, và chọn "thoát" nếu muốn loại bỏ thao tác. Sau khi hủy mã chứng từ, hệ thống sẽ vấn lưu lại dữ liệu đã hủy. Để loại bỏ dữ liệu vĩnh viễn trong hệ thống, các bạn tiếp đến bước Xóa chứng từ.

- Hướng dẫn Xóa chứng từ sản xuất và Sơ chế: 

Sau khi mã chứng từ hủy, tại giao diện Quảng lý Sản xuất và Sơ chế sẽ hiển thị trạng thái "Hủy".

Chọn mã chứng từ hủy để xóa toàn bộ dữ liệu, chọn "Xóa". 

Lúc này, màn hình sẽ hiển thị câu hỏi: 

Chọn "Chọn "đồng ý" nếu muốn xóa dữ liệu vĩnh viễn, và chọn "thoát" nếu muốn loại bỏ thao tác.Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký