Xóa Đối tác giao hàng

Hướng dẫn - Xóa Đối tác giao hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa đối tác giao hàng khỏi hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn đối tác giao hàng muốn xóa, chọn “Xóa”./storage/app/media/uploads/2018/02/image172-1024x535.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image173-1024x263.png
  • Bước 3: Xác nhận xóa đối tác giao hàng:

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa đối tác giao hàng khỏi hệ thống, thông tin của đối tác giao hàng không còn trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của đối tác giao hàng vẫn còn trong hệ thống.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký