Xóa Sổ tay

Xóa Sổ tay


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 sổ tay có trong hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn sổ tay muốn xóa, chọn “Xóa”./storage/app/media/uploads/2018/02/image348-1024x545.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image349-1024x276.png

o    Chọn “Đồng ý”, sổ tay được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa sổ tay bán hàng nhanh.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký