Thêm mới tài khoản

Hướng dẫn các bạn thêm mới tài khoản vào hệ thống phần mềm POS365.

Thêm mới tài khoản


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới tài khoản vào hệ thống phần mềm POS365.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng quan, các bạn lựa chọn mục "Thu&Chi"

Tại đây, các bạn lựa chọn thao tác "+" ở phần lọc theo tài khoản để thêm mới tài khoản:


Cửa sổ “Thêm mới Tài khoản” hiển thị như sau:

Các bạn nhập thông tin cần thiết để thêm mới tài khoản, sau đó xác nhận:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin tài khoản vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Thu & Chi.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký