Thêm mới tài khoản

Thêm mới tài khoản


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới tài khoản vào hệ .

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image357-1024x618.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới Tài khoản”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image358-1024x350.png
  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin cần thiết để thêm mới tài khoản:

o    (1) Tên tài khoản: Nhập Tên tài khoản muốn thêm.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới tài khoản:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin tài khoản vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Thu & Chi.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký