Import Đối tác giao hàng

Hướng dẫn các bạn import thông tin của nhiều đối tác giao hàng vào hệ thống cùng một lúc.

Import Đối tác giao hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn import thông tin của nhiều đối tác giao hàng vào hệ thống cùng một lúc.

-         Thao tác:

Đầu tiên, tại màn hình Tổng quan, các bạn chọn Đối tác -> chọn Đối tác giao hàng.

Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “Import”.

Màn hình Import Đối tác giao hàng hiển thị như sau: 

Tại đây, các bạn nhập các thông tin về các đối tác giao hàng muốn thêm, xác nhận Import:

 (1) : Điều chỉnh công nợ: Đối với tính năng này, các bạn có thể:

+      Nếu bạn "chọn": Số dư nợ của đối tác giao hàng được điều chỉnh.

+      Nếu bạn "không chọn": Số dư nợ của đối tác giao hàng không được điều chỉnh.

o    Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của các bạn.

o    Mở fileCho phép các bạn chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của đối tác giao hàng có trong máy tính.

o    LưuThông tin về các đối tác giao hàng được lưu vào hệ thống.

o    ResetXóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

o    ThoátHủy quá trình Import, quay lại màn hình Đối tác giao hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký