Import Đối tác giao hàng

Hướng dẫn - Import Đối tác giao hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import thông tin của nhiều đối tác giao hàng vào hệ thống cùng một lúc.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “Import”./storage/app/media/uploads/2018/02/image177-1024x563.png
  • Bước 2: Màn hình Import Đối tác giao hàng:/storage/app/media/uploads/2018/02/image178-1024x542.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các đối tác giao hàng muốn thêm, xác nhận Import:

o    Điều chỉnh công nợ:

+      Chọn: Số dư nợ của đối tác giao hàng được điều chỉnh.

+      Không chọn: Số dư nợ của đối tác giao hàng không được điều chỉnh.

o    Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

o    Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của đối tác giao hàng có trong máy tính.

o    Lưu: Thông tin về các đối tác giao hàng được lưu vào hệ thống.

o    Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

o    Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Đối tác giao hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký