Quản lý đơn hàng

Hướng dẫn các bạn có thể quản lý đơn hàng qua nhiều tiêu chí khác nhau.

Quản lý đơn hàng


-         Mô tả: Các bạn có thể quản lý đơn hàng qua nhiều tiêu chí khác nhau.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, các bạn chọn Giao dịch, tiếp theo chọn "Danh sách đơn hàng"

Màn hình "Danh sách đơn hàng" hiển thị, các bạn có thể quản lý theo các trường thông tin:

o    (1) Các bạn có thể tìm kiếm đơn hàng theo Mã chứng từ; mặt hàng; đối tác; trạng thái đơn hàng; ngày giao dịch,…

o    (2) Các bạn có thể quản lý các trường thông tin của đơn hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký