Quản lý đơn trả hàng

Hướng dẫn các bạn có thể quản lý các đơn trả hàng nhà cung cấp qua nhiều tiêu chí.

Quản lý đơn trả hàng


-         Mô tả: Các bạn có thể quản lý các đơn trả hàng nhà cung cấp qua nhiều tiêu chí.

-         Thao tác:

Tại Tổng quan, các bạn lựa chọn "Giao dịch" -> chọn "Trả hàng nhà cung cấp".

Tại màn hình Trả hàng nhà cung cấp, các bạn có thể quản lý dựa theo các tiêu chí như: 

/storage/app/media/uploads/2018/02/image304-1024x583.png

o    (1) Các bạn có thể tìm kiếm đơn trả hàng nhà cung cấp theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, đối tác, trạng thái, thời gian...

o    (2) Các bạn có thể quản lý đơn trả hàng nhà cung cấp theo trường thông tin mong muốn.


Xem thêm hướng dẫn Quản lý đơn trả hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký