Chi tiết phiếu chuyển hàng

Hướng dẫn các bạn có cái nhìn tổng quan về phiếu chuyển hàng.

Chi tiết phiếu chuyển hàng


-         Mô tả: Chức năng này giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về phiếu chuyển hàng.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, chọn "Giao dịch" -> "Chuyển hàng nội bộ". 

  • Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn phiếu chuyển hàng muốn xem chi tiết. Các bạn có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày giao dịch, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của phiếu chuyển hàng đã chọn.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký