Copy phiếu chuyển hàng

Hướng dẫn các bạn Thêm mới phiếu chuyển hàng khác có các thông tin giống với phiếu chuyển hàng đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

Copy phiếu chuyển hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn Thêm mới phiếu chuyển hàng khác có các thông tin giống với phiếu chuyển hàng đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, chọn "Giao dịch" -> "Chuyển hàng nội bộ". 

Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn đơn chuyển hàng muốn copy thông tin, chọn “Copy”.

  • Bước 2: Màn hình Thêm mới Phiếu chuyển hàng có các thông tin giống với phiếu đã chọn hiển thị ngoại trừ Mã chứng từ (các bạn phải nhập 1 mã khác, khác mã của phiếu đã chọn, hoặc hệ thống sẽ tự động sinh ra mã khác).

  • Bước 3: Các bạn thực hiện giống với Thêm mới Phiếu chuyển hàng để thêm mới phiếu vào hệ thống.
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký