Thêm mới nhóm khách hàng

Hướng dẫn các bạn thêm mới nhóm khách hàng dễ dàng trên phần mềm POS365.

Thêm mới nhóm khách hàng


-  Mô tả: Hướng dẫn các bạn thêm mới nhóm khách hàng dễ dàng trên phần mềm POS365.

- Thao tác:

Bước 1: Tại màn hình "Tổng quan" -> Chọn "Đối tác" -> Chọn mục "Khách hàng".

Bước 2: Tại giao diện "Khách hàng" sẽ hiện ra. Các bạn chọn dấu cộng để thêm mới nhóm khách hàng: 

Một bản thêm mới nhóm hiện ra: 

o    (1) Tên nhóm: Nhập tên nhóm khách hàng.

o    (2) Chiết khấu: Nhập chiết khấu mà nhóm khách hàng được áp dụng.

o    (3) Tự động thêm đối tác vào nhóm nếu đạt điều kiện về doanh số:

+      Nếu bạn Chọn: Các bạn được phép nhập điều kiện về doanh số (doanh số tối thiểu, doanh số tối đa, ngày bắt đầu tính doanh số), hệ thống sẽ tự động thêm các khách hàng đạt điều kiện về doanh số vào nhóm.

+     Nếu bạn Không chọn: Các bạn bắt buộc thêm khách hàng vào nhóm bằng cách thủ công.

  • Bước 3: Xác nhận thêm mới nhóm khách hàng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin nhóm khách hàng vào hệ thống. Tên nhóm khách hàng vừa thêm sẽ hiển thị tại phần Lọc theo nhóm.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình Thêm mới nhóm.

Xem thêm hướng dẫn Thêm mới nhóm khách hàng tại đây

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký