Đăng xuất

Hướng dẫn các bạn có thể đăng xuất khỏi hệ thống phần mềm POS365.

Đăng xuất


-         Mô tả: Chức năng cho phép các bạn có thể đăng xuất khỏi hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image421.png.
  • Bước 2: Chọn “Đăng xuất”.

Click vào đăng xuất xong, các bạn sẽ trở lại giao diện đăng nhập, tiến hành đăng nhập như ban đầu để sử dụng tính năng bán hàng hay quản lý trong phần mềm POS365.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký