Thêm mới Phiếu chuyển hàng

Hướng dẫn các bạn thêm mới đơn chuyển hàng vào hệ thống phần mềm POS365.

Thêm mới Phiếu chuyển hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới đơn chuyển hàng vào hệ thống.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, chọn "Giao dịch" -> "Chuyển hàng nội bộ". 

Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn “Thêm mới Phiếu chuyển hàng”.

Bước 2: Màn hình “Thêm mới Phiếu chuyển hàng” hiển thị như sau: 

Thêm các mặt hàng (1) hoặc tải lên file hàng hoá (2) cần chuyển nội bộ.

Bước 3: Chọn chi nhánh nhận hàng và hoàn tất phiếu chuyển hàng  nội bộ

● Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để xác nhận hoàn tất chuyển hàng. Phiếu chuyển hàng được tạo hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

● Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin của phiếu chuyển hàng nội bộ đã tạo vào hệ thống. Phiếu chuyển hàng hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

● Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới phiếu chuyển hàng và quay lại màn hình chuyển hàng.


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký