Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel

Hướng dẫn - Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất dữ liệu về đơn nhập hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhập hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đơn nhập hàng có trên hệ thống./storage/app/media/uploads/2018/02/image300-1024x520.png
  • Chọn đơn nhập hàng muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn nhập hàng./storage/app/media/uploads/2018/02/image301-1024x494.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký