Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel

Hướng dẫn các bạn xuất dữ liệu về đơn nhập hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn xuất dữ liệu về đơn nhập hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Tổng quan, Lựa chọn "Giao dịch" -> "Nhập hàng"


Chọn đơn nhập hàng muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn nhập hàng.

/storage/app/media/uploads/2018/02/image301-1024x494.png


Xem thêm hướng dẫn xuất phiếu nhập hàng ra file excel tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký