Thêm mới Sổ tay

Hướng dẫn các bạn thêm mới sổ tay bán hàng nhanh vào hệ thống.

Thêm mới Sổ tay


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới sổ tay bán hàng nhanh vào hệ thống.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng Quan, các bạn chọn "Giao dịch" -> "Sổ tay bán hàng nhanh".

Bước 1: Tại giao diện sổ tay bán hàng nhanh, ấn “Thêm mới sổ tay”.

Bước 2: Điền các thông tin thêm mới sổ tay

(1) Thêm các hàng hoá vào sổ tay.

(2) Giao diện các hàng hoá đã được thêm vào sổ tay (có thể điều chỉnh số lượng, đơn giá).

(3) Điền tên sổ tay.

(4) Thêm các ghi chú sổ tay (nếu có).

Bước 3: Hoàn tất sổ tay bán hàng nhanh

● Lưu: Chọn “Lưu” để xác nhận hoàn tất sổ tay bán hàng nhanh. Sổ tay bán hàng nhanh được tạo hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

● Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới sổ tay bán hàng nhanh và quay lại màn hình sổ tay bán hàng nhanh.


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký