Thêm mới Sổ tay

Thêm mới Sổ tay


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới sổ tay bán hàng nhanh vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn “Thêm mới Sổ tay”./storage/app/media/uploads/2018/02/image344-1024x549.png
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Sổ tay”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image345-1024x578.png
  • Bước 3: Người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm mới sổ tay:

o    (1) Tìm kiếm mặt hàng: Người dùng tìm hàng hóa trong set hàng hóa.

    (2) Người dùng có thể thay đổi Giá bán, Số lượng, xóa hàng hóa bất kỳ.

o    (3) Tên sổ tay: Nhập tên của sổ tay muốn thêm.

   (4) Ghi chú: Nhập ghi chú cho sổ tay.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới sổ tay:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin sổ tay muốn thêm vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký