Xóa khách hàng

Hướng dẫn xóa khách hàng ra khỏi hệ thống phần mềm POS365.

Xóa khách hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn xóa khách hàng khỏi hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình "Tổng quan" -> Chọn "Đối tác" -> Chọn mục "Khách hàng". 

  • Bước 2: Lựa chọn khách hàng mà bạn muốn xóa, chọn "xóa" như ảnh sau:

  • Bước 3: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:


o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa khách hàng khỏi hệ thống, thông tin của khách hàng không còn trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của khách hàng được chọn vẫn còn trong hệ thống.

Xem thêm hướng dẫn Xóa khách hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký