Xuất ra file Excel danh sách hàng hoá

Hướng dẫn xuất toàn bộ dữ liệu hàng hóa và các thông tin liên quan ra file Excel

Xuất ra file Excel danh sách hàng hoá


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu hàng hóa cùng các thông tin liên quan ra file excel.

-         Thao tác: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel danh sách hàng hóa.

Dựa vào danh sách hàng hóa, các bạn có thể thực hiện kiểm tra hàng hóa, hàng tồn kho, so sánh hàng hóa trong phần mềm có khớp với thực tế hay không.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký