Chi tiết Đối tác giao hàng

Hướng dẫn - Chi tiết Đối tác giao hàng


-         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về đối tác giao hàng.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn đối tác giao hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã, Tên, Điện thoại, Ngày sinh, MST, Địa chỉ, Email, Ghi chú, Tổng giao dịch và Dư nợ của đối tác giao hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”./storage/app/media/uploads/2018/02/image174-1024x590.png
  • Xem được danh sách các giao dịch liên quan đến việc giao hàng hóa cho khách hàng và chi tiết các giao dịch đó qua tab “Lịch sử giao dịch”.
  • Xem được tất cả các lần giao hàng, các phiếu thu/ chi liên quan tại tab “Sổ nợ”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu thu/ Phiếu chi để thanh toán công nợ./storage/app/media/uploads/2018/02/image175-1024x512.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký