Đăng nhập

Hướng dẫn - Đăng nhập


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống, để sử dụng các tính năng tương ứng với tài khoản được tạo.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Vào trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
  • Bước 2: Nhập đường link đã được cấp khi đăng ký.
  • Bước 3: Vào link phần mềm.
  • Bước 4: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu/storage/app/media/uploads/2018/02/dangnhap-1024x482.png

o    (1) Tên đăng nhập hoặc Email: Nhập tên đăng nhập của tài khoản đã tạo (hiển thị tại màn hình Thông tin tài khoản 365).

o    (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập.

o    (3) Quản lý: Chọn “Quản lý” để vào giao diện quản lý của phần mềm.

o    (4) Bán hàng: Chọn “Bán hàng” để vào giao diện bán hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký