Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm quản lý bán hàng POS365.

Đăng nhập


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn đăng nhập vào hệ thống, để sử dụng các tính năng tương ứng với tài khoản được tạo.

Màn hình đăng nhập phần mềm:

-         Thao tác:

  • Bước 1: Vào trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
  • Bước 2: Nhập đường link đã được cấp khi đăng ký. (https://tên cửa hàng.pos365.vn)
  • Bước 3: Vào link phần mềm.
  • Bước 4: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu

o    (1) Tên đăng nhập hoặc Email: Nhập tên đăng nhập của tài khoản đã tạo (hiển thị tại màn hình Thông tin tài khoản 365).

o    (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập.

o    (3) Quản lý: Chọn “Quản lý” để vào giao diện quản lý của phần mềm.

o    (4) Bán hàng: Chọn “Bán hàng” để vào giao diện bán hàng.

- Chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng:

o    Các bạn chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng.

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để hoàn thành thiết lập lĩnh vực kinh doanh.

o    (1) Lựa chọn cài đặt dữ liệu mẫu:

+  ON: Chọn “ON” để hiển thị dữ liệu mẫu giúp bạn tìm hiểu tính năng của phần mềm.

+  OFF: Chọn “OFF” để không sử dụng dữ liệu mẫu.

>> XEM HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP POS365 CHI TIẾT TẠI VIDEO:

Video hướng dẫn đăng nhập phần mềm POS365
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký