Cập nhật đơn hàng

Hướng dẫn các bạn cập nhật lại đơn hàng, cập nhật lại thông tin liên quan đến đơn hàng một cách thuận tiện, dễ dàng.

Cập nhật đơn hàng


-         Mô tả: Giúp các bạn cập nhật lại đơn hàng, cập nhật lại thông tin liên quan đến đơn hàng một cách thuận tiện, dễ dàng.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, các bạn chọn Giao dịch, tiếp theo chọn "Danh sách đơn hàng"

Bước 1: Tại màn hình Danh sách đơn hàng, các bạn chọn đơn hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.

Bước 2: Ấn tính năng như trong hướng dẫn để cập nhật lại các thông tin cần thay đổi.

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa các thông tin đơn hàng ấn “Thanh toán” để kết thúc cập nhật đơn hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký