Thêm mới Phiếu nhập hàng

Hướng dẫn - Thêm mới Phiếu nhập hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới đơn nhập hàng vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhập hàng, chọn “Thêm mới”./storage/app/media/uploads/2018/02/image275-1024x564.png
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Phiếu nhập hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image276-1024x602.png

Hệ thống 365 cho phép người dùng nhập các hàng hóa thuộc đơn nhập hàng theo 4 cách:

+       Cách 1: Người dùng tìm kiếm hàng hóa mong muốn tại (1). Áp dụng với các hàng hóa đã khai báo ở phần Danh sách hàng hóa.

+      Cách 2: Thêm nhanh một hàng hóa mới bằng cách chọn nút “Hàng hóa”. Áp dụng với các hàng hóa chưa khai báo ở phần Danh sách hàng hóa./storage/app/media/uploads/2018/02/image277-1024x585.png

Cửa sổ “Thêm mới Hàng hóa” (người dùng thực hiện Thêm mới hàng hóa)./storage/app/media/uploads/2018/02/image278-1024x534.png

+      Cách 3: Thêm hàng hóa theo nhóm hàng bất kỳ bằng cách chọn nút “Thêm theo Nhóm”./storage/app/media/uploads/2018/02/image279-1024x581.png

Cửa sổ “Thêm theo Nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image280-1024x330.png

Cách 4: Nhập theo Nhà cung cấp: người dùng tìm kiếm nhà cung cấp mong muốn tại (5). Chọn “Dự trù nhu cầu nhập hàng”, màn hình Thêm mới phiếu nhập hàng sẽ hiển thị các hàng hóa đã được gán cho nhà cung cấp khi thêm mới hàng hóa.

Ngoài ra, người dùng có thể thêm trực tiếp nhiều hàng hóa bằng cách chọn “Import”./storage/app/media/uploads/2018/02/image281-1024x520.png

Màn hình “Thêm mới Phiếu nhập hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image282-1024x562.png

Người dùng nhập các thông tin về phiếu nhập hàng muốn thêm, xác nhận Import:

o    Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

o    Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của phiếu nhập hàng có trong máy tính.

o    Lưu: Thông tin về các phiếu nhập hàng được lưu vào hệ thống.

o    Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình Import.

o    Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Thêm mới Phiếu nhập hàng trước đó.

  • Bước 3: Thực hiện 1 trong 4 cách, màn hình hiển thị các hàng hóa mong muốn. Người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm mới đơn nhập hàng:

o    (2) Người dùng chọn nếu muốn thay đổi nhanh giá bán của hàng hóa đã hiển thị.

   (3) Người dùng có thể thay đổi SL (nhập hàng), Giá nhập, Giá bán (mới), xóa hàng hóa bất kỳ và nhập số Lô & Hạn sử dụng (nếu có) tại phiếu nhập hàng./storage/app/media/uploads/2018/02/image283-1024x336.png

o    (4) Người dùng nhập mã chứng từ của đơn nhập hàng (nếu có). Nếu không nhập, khi thêm mới đơn nhập hàng thành công hệ thống tự động sinh ra một mã nhập hàng bất kỳ.

o    (5) Nhà cung cấp: Nhập nhà cung cấp cho phiếu nhập hàng. Người dùng có thể thêm mới nhanh nhà cung cấp bằng cách chọn .

o     (6) Ngày nhập: Nhập ngày nhập phiếu.

o    (7) Ngày giao hàng: Nhập ngày mà hàng hóa được giao.

   (8) Chiết khấu: Nhập chiết khấu của phiếu nhập hàng.

o    (9) Thanh toán: Nhập Số tiền mà cửa hàng đã trả cho nhà cung cấp .

o     (10) Chọn tài khoản thanh toán.

Lưu ý: Không chỉnh Ngày nhập về trước ngày tạo hàng .

Bước 4: Xác nhận thêm mới đơn nhập hàng:

o    Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để thêm mới đơn nhập hàng vào hệ thống. Thông tin của đơn nhập hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”. Đồng thời hệ thống tăng số lượng tồn kho của hàng hóa tương ứng với phiếu nhập, tạo ra phiếu chi tương ứng với phiếu nhập (nếu có).

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin đơn nhập hàng muốn thêm. Đơn nhập hàng sẽ hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Nhập hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký