Thêm mới Phiếu nhập hàng

Hướng dẫn các bạn thêm mới đơn nhập hàng vào hệ thống phần mềm POS365.

Thêm mới Phiếu nhập hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới đơn nhập hàng vào hệ thống.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, Lựa chọn "Giao dịch" -> "Nhập hàng"

Bước 1: Tại giao diện nhập hàng, ấn “Thêm mới phiếu nhập hàng”.

Bước 2: Thông tin phiếu nhập hàng chi tiết.

(1),(2),(3),(4): Thêm các mặt hàng cần nhập vào phiếu nhập hàng.

(5): Thông tin chi tiết của phiếu nhập hàng.

(6): Điền ghi chú phiếu nhập hàng.

(7) Mã chứng từ: Thông thường 1 phiếu nhập hàng được tạo ra cần có 1 mã chứng từ để quản lý. Các bạn có để điền mã tùy ý hoặc bỏ trống hệ thống sẽ tạo mã chứng từ tự động.

(8) Nhà cung cấp: Điền thông tin nhà cung cấp, nếu là nhà cung cấp mới có thể thêm mới nhà cung cấp bằng cách ấn vào biểu tượng .

(9) Ngày nhập: Trường thông tin về ngày nhập đã được hệ thống cập nhật tự động, tuy nhiên hoàn toàn có thể thay đổi linh động giờ,ngày.

(10) Tổng số lượng: Là tổng số lượng hàng hóa trong phiếu nhập hàng, tương ứng với Tổng thành tiền (11).

(12) Chiết khấu: Tùy chỉnh các chiết khấu cho đơn hàng.

(13) VAT: Tùy chỉnh các chiết khấu cho đơn hàng.

(14) Tổng cộng: Tổng cộng là tổng số tiến sau khi có sự thay đổi về chiết khấu hoặc VAT.

(15) Thanh toán: Điền số tiền khách trả.

(16) Tài khoản thanh toán.

Bước 3: Hoàn tất phiếu nhập hàng:

● Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để xác nhận phiếu nhập hàng hóa vào kho. Phiếu nhập hàng được tạo hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

● Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin của phiếu nhập hàng đã tạo vào hệ thống. Phiếu nhập hàng hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

● Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới phiếu nhập hàng và quay lại giao diện Nhập hàng.


Xem thêm hướng dẫn Thêm mới phiếu nhập hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký