Xóa Nhà cung cấp

Hướng dẫn - Xóa Nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn xóa, chọn “Xóa”./storage/app/media/uploads/2018/02/image155-1024x394.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” tương ứng với nhà cung cấp đã chọn hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image156-1024x259.png
  • Bước 3: Xác nhận xóa nhà cung cấp:

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống, thông tin của nhà cung cấp không còn trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của nhà cung cấp vẫn còn trong hệ thống.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký