Xóa Nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống POS365.

Xóa Nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống.

-         Thao tác:

  •  Tại màn hình "Tổng quan" -> Chọn "Đối tác" -> Chọn mục "Nhà cung cấp". 

  • Lựa chọn nhà cung cấp cần xóa, chọn "Xóa" :

  •  Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” tương ứng với nhà cung cấp đã chọn hiển thị như sau: 

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống, thông tin của nhà cung cấp không còn trong hệ thống phần mềm.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của nhà cung cấp vẫn còn trong hệ thống.


Xem thêm hướng dẫn Xóa nhà cung cấp tại đây

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký