Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế

Hướng dẫn các bạn tạo lệnh sơ chế và sản xuất trong phần mềm POS365.

Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn tạo lệnh Sản xuất & Sơ chế trên hệ thống.

-         Thao tác:

Bước 1: Tại màn hình Tổng quan -> Hàng Hóa -> Quản lý Sản xuất & Sơ chế

Tiếp theo, tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, bấm chọn "Thêm mới Lệnh Sản xuất &Sơ chế". 

Bước 2: Màn hình POS365 sẽ hiển thị giao diện "Thêm mới lệnh Sản xuất & Sơ chế" như sau:

Tại đây có các trường thông tin mà bạn cần nhập. 

(1): Lệnh khai báo nguyên liệu đầu vào: Đầu tiên, bạn chọn Tìm kiếm mặt hàng, lựa chọn nguyên liệu chế biến (VD: Thịt bò khô và mỳ ommi bò hầm). Bạn có thể thêm số lượng ở ngay bên cạnh. 

(2): Lệnh khai báo thành phần đầu ra: Bấm vào Tìm kiếm mặt hàng và chọn sản phẩm sau khi chế biến xong (VD: Hộp phở bò phố cổ). Bạn có thể thay đổi giá vốn sản xuất, số lượng ở ngay bên cạnh.

(3):  Mã chứng từ: Nhập mã chứng từ của quá trình Sản xuất & Sơ chế. Trong trường hợp bạn không nhập mã chứng từ, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 mã chứng từ mặc định.

(4): Ngày sản xuất: Chọn ngày sản xuất của quá trình Sản xuất & Sơ chế.

Bạn cũng có thể thêm ghi chú với lệnh sản xuất đó ở ngay bên cạnh. Ví dụ: Khách hàng yêu cầu ăn nhạt chẳng hạn. 

Bước 3: Sau khi thêm mới các lệnh, bạn có thể lựa chọn những tùy chọn sau: 

+ Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để xác nhận lệnh Sản xuất & Sơ chế trên hệ thống. Phiếu Sản xuất & Sơ chế được thêm hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

+ Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin của lệnh Sản xuất & Sơ chế đã tạo vào hệ thống. Phiếu Sản xuất & Sơ chế được thêm hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

+ Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới lệnh Sản xuất & Sơ chế và quay lại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế.

Lưu ý: Khi các lệnh được thực hiện, Số lượng của nguyên liệu đầu vào được chọn sẽ giảm đi tương ứng, Số lượng của thành phẩm đầu ra cũng sẽ tăng lên tương ứng. Các trạng thái sẽ được hiển thị trong giao diện "Quản lý sản xuất & Sơ chế"


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký