Copy phiếu kiểm kê

Hướng dẫn các bạn coppy phiếu kiểm kê có thông tin giống với phiếu đã chọn trừ mã chứng từ.

Copy phiếu kiểm kê


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn Coppy Phiếu kiểm kê khác có các thông tin giống với phiếu đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

-         Thao tác:

+ Tại giao diện Tổng quan, lựa chọn Hàng hóa -> Kiểm Kê

+ Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn copy dữ liệu, chọn “Copy”.


+ Sau khi chọn Coppy, màn hình thêm mới Phiếu kiểm kê có các thông tin giống với phiếu đã chọn, trừ Mã chứng từ không hiển thị (người dùng phải nhập 1 mã khác, hoặc hệ thống sẽ tự động sinh mã khác).

+ Các bạn thực hiện các bước giống với Thêm mới Phiếu kiểm kê để thêm mới phiếu vào hệ thống. Sau đó chọn  Lưu nếu muốn lưu phiếu kiểm kê muốn Coppy, chọn "Thoát" nếu

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký