Cập nhật tài khoản

Hướng dẫn các bạn sửa hoặc xóa tài khoản trong hệ thống POS365.

Cập nhật tài khoản


-         Mô tả: Giúp các bạn sửa hoặc xóa tài khoản trong hệ thống POS365.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng quan, các bạn lựa chọn mục "Thu&Chi"

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn

  • Bước 2: Cửa sổ “Cập nhật Tài khoản”:

  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin tài khoản.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại màn hình Thu & Chi và hủy chỉnh sửa.

o    Xóa: Chọn “Xóa” nếu các bạn muốn xóa tài khoản đã chọn. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị:

+ Chọn “Đồng ý”, tài khoản được chọn không còn trong hệ thống.

+ Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa tài khoản.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký