Thiết lập tính năng

Thiết lập tính năng


-         Mô tả: Nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý hệ thống của người dùng. 365 đã liệt kê ra một số các tùy chọn để người dùng có thể thiết lập tính năng khi hệ thống bắt đầu hoạt động. Khi cách thức quản lý cửa hàng có thay đổi, người dùng có thể thay đổi lại các tùy chọn nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tốt nhất.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image384.png .
  • Bước 2: Chọn “Thiết lập tính năng”./storage/app/media/uploads/2018/02/image387-1024x656.png
  • Bước 3: Màn hình “Thiết lập tính năng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image389-1024x582.png
  • Bước 4: Người dùng lựa chọn các tính năng theo mong muốn:

o    (1) Phân biệt sản phẩm trên từng chi nhánh:

+      Không chọn: Tất cả các chi nhánh sẽ dùng chung một danh sách hàng hóa (chung mã, tên, …)

+      Chọn: Mỗi chi nhánh dùng một danh sách hàng hóa riêng.

o    (2) Cho phép nhân viên thay đổi giá khi bán hàng:

+      Chọn: Nhân viên được phép thay đổi giá khi bán hàng.

+      Không chọn: Nhân viên không được phép thay đổi giá khi bán hàng.

o    (3) Cho phép chỉ định nhân viên bán hàng:

+      Chọn: Nhân viên thu ngân có thể chỉ định đơn hàng được bán bởi nhân viên bán hàng nào.

+      Không chọn: Nhân viên thu ngân không được chỉ định đơn hàng được bán bởi nhân viên bán hàng nào.

o    (4) Không cho phép thay đổi ngày giao dịch trên chứng từ:

+      Chọn: Nhân viên không được phép thay đổi ngày giao dịch trên chứng từ.

+      Không chọn: Nhân viên được phép thay đổi ngày giao dịch trên chứng từ.

o    (5) Không cho phép bán hàng khi hết tồn kho:

+      Chọn: Khi bán hàng, nếu hàng hóa đã hết tồn kho hệ thống sẽ chặn không cho bán.

+      Không chọn: Khi bán hàng, nếu hàng hóa đã hết tồn kho hệ thống vẫn cho phép bán.

o    (6) Cho phép in tạm tính khi bán hàng:

+      Chọn: In phiếu tạm tính khi bán hàng.

+      Không chọn: Không in phiếu tạm tính khi bán hàng.

o    (7) Sử dụng phương pháp tính giá vốn trung bình:

+      Chọn: phương pháp tính giá vốn trung bình được sử dụng.

+      Không chọn: giá vốn sẽ tính theo giá vốn gần nhất mà hàng hóa được nhập hoặc kiểm kê.

o    (8) Không cho phép nhân viên xem giá vốn:

+      Chọn: Nhân viên sẽ không nhìn thấy giá vốn của hàng hóa trong tất cả các giao diện.

+      Không chọn: Nhân viên sẽ nhìn thấy giá vốn của hàng hóa.

   (9) Cho phép nhân viên thay đổi giá vốn/ giá nhập:

+      Chọn: Nhân viên được phép thay đổi giá vốn/ giá nhập của hàng hóa.

+      Không chọn: Nhân viên không được phép thay đổi giá vốn/ giá nhập của hàng hóa.

   (10) Cho phép nhân viên xóa mặt hàng khỏi đơn hàng đang xử lý

o     (11) Không cho phép nhân viên sửa lại đơn hàng sau (x) ngày: Sau khi đơn hàng được tạo (x) ngày, nhân viên không thể thay đổi đơn hàng .

o    (12) Chỉ định số IP được phép truy cập vào phần mềm: Nhập số IP được phép truy cập vào phần mềm, khi đó có thể giới hạn nhân viên chỉ được phép truy cập từ mạng của cửa hàng.

o    (13) IP máy chủ in ấn: Nhập IP máy chủ in ấn của hệ thống.

o    (14) Tên máy in hóa đơn: Nhập tên máy in hóa đơn (xét khi muốn in không cần xem trước hoặc in từ Tablets).

  • Bước 5: Xác nhận thiết lập tính năng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để xác nhận lưu các tính năng đã thiết lập vào hệ thống.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký