Cập nhật bảng giá

Hướng dẫn - Cập nhật bảng giá


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin bảng giá bất kỳ.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Bảng giá, chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image048-1024x638.png
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật bảng giá”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image049-1024x674.png
  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin bảng giá.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy chỉnh sửa và quay lại màn hình Bảng giá.

o    Xóa: Chọn “Xóa” nếu người dùng muốn xóa bảng giá đã chọn. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị.

+      Chọn “Đồng ý”, Bảng giá được chọn được xóa khỏi hệ thống.

+      Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa Bảng giá./storage/app/media/uploads/2018/02/image050-1024x250.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký