Cập nhật Phiếu nhập hàng

Hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin của đơn nhập hàng.

Cập nhật Phiếu nhập hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn chỉnh sửa thông tin của đơn nhập hàng.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, Lựa chọn "Giao dịch" -> "Nhập hàng"

Bước 1: Tại giao diện danh sách phiếu nhập hàng, các bạn chọn phiếu nhập hàng cần cập nhật, ấn “ Cập nhật”.


  • Bước 2: Cập nhật các thông tin phiếu nhập hàng như bước “Thêm mới phiếu nhập hàng”.

  • Bước 3: Xác nhận

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn nhập hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Hoàn thành: Chỉ hiển thị với các đơn nhập hàng có trạng thái “Đang xử lý”. Chọn “Hoàn thành” thông tin của đơn hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn nhập hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Nhập hàng.


Xem thêm hướng dẫn về cập nhật phiếu nhập hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký