Thêm mới Phiếu chi

Hướng dẫn các bạn thêm mới chứng từ liên quan đến hạng mục Chi.

Thêm mới Phiếu chi


-         Mô tả: Giúp các bạn thêm mới chứng từ liên quan đến hạng mục Chi.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng quan, các bạn lựa chọn mục "Thu&Chi"


Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn “Phiếu chi”.


Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới Phiếu chi” hiển thi như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin của phiếu chi:

o    (1) Mã chứng từ: Nhập mã phiếu chi (nếu có). Nếu các bạn không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho phiếu chi.

o    (2) Hạng mục Thu/ Chi: Chọn hạng mục chi tương ứng với chứng từ muốn thêm. Các bạn có thể thêm mới nhanh Hạng mục Thu/ Chi bằng cách chọn “Thêm mới” bên cạnh Hạng mục Thu/ Chi.

o     (3) Người nộp/ nhận: Tìm kiếm người nhận tiền, cũng có thể nhập tên người nhận không có trong hệ thống tại (4).

o    (5) Ngày giao dịch: Nhập ngày giao dịch của phiếu chi.

o    (6) Giá trị: Nhập số tiền tương ứng của phiếu chi.

o    (7) Ghi chú: Nhập ghi chú của phiếu chi.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới phiếu chi:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới phiếu chi. Thông tin về phiếu chi được lưu vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại màn hình Thu & Chi.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký