Xóa dữ liệu mẫu

Hướng dẫn các bạn có thể xóa 1 lần tất cả các dữ liệu của tài khoản chưa kích hoạt.

Xóa dữ liệu mẫu


-         Mô tả: Các bạn có thể xóa 1 lần tất cả các dữ liệu của tài khoản chưa kích hoạt.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan:

  • Bước 1: Chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image384.png .
  • Bước 2: Chọn “Xóa dữ liệu mẫu”.

  • Bước 3: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị:

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa dữ liệu mẫu. Dữ liệu mẫu không còn hiển thị trên hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, dữ liệu mẫu vẫn còn.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký