Thông tin tài khoản

Hướng dẫn các bạn thay đổi các thông tin của tài khoản đăng nhập như: Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập…

Thông tin tài khoản


-         Mô tả: Giúp thay đổi các thông tin của tài khoản đăng nhập như: Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập…

-         Thao tác:

Tại màn hình tổng quan,

  • Bước 1: Chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image421.png
  • Bước 2: Chọn “Thông tin tài khoản”.

  • Bước 3: Màn hình Thông tin tài khoản:

  • Bước 4: Nhập các thông tin muốn thay đổi:

o    (1) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập của bạn.

o    (2) Tên: Nhập tên sử dụng mà bạn muốn.

o    (3) Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản.

o    (4) Ngày sinh: Nhập ngày sinh của bạn.

o    (5) Email: Nhập email của bạn dùng để nhận thông báo.

o    (6) Điện thoại: Nhập số điện thoại của bạn.

o    (7) Địa chỉ: Nhập địa chỉ của bạn.

  • Bước 5: Xác nhận thay đổi thông tin:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa và quay lại màn hình Quản lý nhân viên.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký