Thêm hàng hóa vào bảng giá

Hướng dẫn - Thêm hàng hóa vào bảng giá


-         Mô tả: Chức năng cho phép người dùng thêm các hàng hóa vào bảng giá đã tạo.

-         Thao tác: Tại màn hình Bảng giá, chọn bảng giá khác với giá niêm yết. Người dùng có thể thêm hàng hóa vào bảng giá theo 3 cách:

  • Cách 1: Tìm kiếm hàng hóa muốn thêm vào bảng giá:/storage/app/media/uploads/2018/02/image051-1024x625.png
  • Cách 2: Chọn “Import”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image052-1024x637.png

Màn hình Import:/storage/app/media/uploads/2018/02/image053-1024x626.png

o    Điền các thông tin của hàng hóa có trong bảng giá, hoặc đổ dữ liệu từ file excel chuẩn lưu các thông tin của hàng hóa vào bảng import.

o    Tải file mẫu: Một file mẫu của hệ thống được tải về máy.

o    Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn có dữ liệu hàng hóa trong máy.

o    Lưu: Chọn “Lưu” thông tin về các hàng hóa đã nhập được lưu vào bảng giá.

o    Reset: Chọn “Reset” để xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên giao diện import.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình Import, quay lại màn hình Bảng giá.

  • Cách 3: Chọn “Thêm theo Nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image054-1024x651.png

Cửa sổ “Thêm theo Nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image055-1024x290.png

Người dùng chọn Nhóm sản phẩm muốn áp dụng bảng giá. Xác nhận thêm nhóm:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin nhóm hàng hóa được chọn vào bảng.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm theo nhóm và quay lại màn hình bảng giá.

o    Nhập đơn giá áp dụng cho các hàng hóa trong bảng giá.

/storage/app/media/uploads/2018/02/image056-1024x628.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký