Tuyển dụng

Tổng hợp tất cả các bài viết, tin tức của POS365

[HN] Tuyển dụng Nhân viên Tester

365 Software JSC là công ty nằm trong hệ sinh thái của VNLife, doanh nghiệp nhận đầu tư 300 triệu đô từ quỹ SoftBank Vision Fund và quỹ GIC của Chính ...

19-05-2022

[HN] Tuyển dụng Nhân viên IT Support

365 Software JSC là công ty nằm trong hệ sinh thái của VNLife, doanh nghiệp nhận đầu tư 300 triệu đô từ quỹ SoftBank Vision Fund và quỹ GIC của Chính ...

19-05-2022

[HN] Tuyển dụng DESIGNER - POS365

365 Software JSC là công ty nằm trong hệ sinh thái của VNLife, doanh nghiệp nhận đầu tư 300 triệu đô từ quỹ SoftBank Vision Fund và quỹ GIC của Chính ...

18-04-2022

[HN] Tuyển dụng Nhân viên Vận hành (Operation)

365 Software JSC là công ty nằm trong hệ sinh thái của VNLife, doanh nghiệp nhận đầu tư 300 triệu đô từ quỹ SoftBank Vision Fund và quỹ GIC của Chính ...

18-04-2022

[HN] Tuyển dụng nhân viên CONTENT SEO

365 Software JSC là công ty nằm trong hệ sinh thái của VNLife, doanh nghiệp nhận đầu tư 300 triệu đô từ quỹ SoftBank Vision Fund và quỹ GIC của Chính ...

18-04-2022

Công ty CP Phần mềm 365 tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty CP Phần mềm 365 cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm. Nội dung cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng: Nhân ...

28-05-2019