Các tính năng khác

Hướng dẫn - Các tính năng khác


- Mô tả: Ngoài việc tạo các hóa đơn bán hàng, người dùng có thể thực hiện một số tính năng khác như: Xử lý đơn hàng, Thêm mới hàng hóa, Trả hàng, Xem tổng kết cuối ngày… tại màn hình Bán hàng bằng cách chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image219.png.

 • /storage/app/media/uploads/2018/02/image220.png
 • (1) Chọn để xử lý một đơn hàng bất kỳ (sửa đơn hàng). Cửa sổ “Xử lý đơn hàng” hiển thị cho phép người dùng tìm kiếm đơn cần chỉnh sửa./storage/app/media/uploads/2018/02/image221-1024x829.png
 • (2) Chọn để Import 1 đơn hàng từ file excel có sẵn. Cửa sổ “Import Đơn hàng” hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image222-1024x290.png

o    Tải về file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

o    Chọn tệp:  Cho phép người dùng chọn file chuẩn đã điền thông tin có trong máy tính.

o    Đồng ý: Chọn để xác nhận import đơn hàng.

o    Thoát: Chọn để hủy quá trình import đơn hàng và quay lại màn hình Bán hàng.

 • (3) Chọn để Thêm mới nhanh một hàng hóa. Cửa sổ “Thêm mới hàng hóa” hiển thị, người dùng thực hiện các thao tác như phần Thêm mới hàng hóa để thêm hàng hóa bất kỳ./storage/app/media/uploads/2018/02/image223-1024x681.png
 • (4) Chọn để thực hiện chứng từ Trả hàng nhanh từ khách hàng. Cửa sổ “Trả hàng” hiển thị, người dùng thực hiện các thao tác như phần Thêm mới Trả hàng để thực hiện nhận lại hàng hóa bất kỳ./storage/app/media/uploads/2018/02/image224-1024x781.png
 • (5) Chọn để tra cứu nhanh giá của một hàng hóa. Cửa sổ “Tra cứu giá nhanh” hiển thị, người dùng thực hiện tìm kiếm hàng hóa mong muốn, hệ thống sẽ hiển thị hàng hóa với giá bán và số lượng tồn kho tương ứng./storage/app/media/uploads/2018/02/image225-1024x971.png
 • (6) Âm báo đơn đặt hàng: Chọn, khi có đơn hàng đến sẽ có âm thanh báo.
 • (7) Mẫu in nhỏ (58mm, 80mm): Chọn, hóa đơn được in theo mẫu in nhỏ (58mm, 80mm).
 • (8) Mẫu in lớn (A4, A5…): Chọn, hóa đơn được in theo mẫu in lớn (A4, A5…)
 • (9) In sau khi bấm Thanh toán: Lựa chọn in hoặc không in sau khi bấm thanh toán.
 • (10) Không in ra hàng giá bán = 0: Các hàng hóa có giá bán bằng 0 sẽ không được in ra.
 • (11) In 2 liên cho hóa đơn: Chọn nếu người dùng muốn in 2 liên cho hóa đơn.
 • (12) Chọn để biết được Tổng kết bán hàng trong một ngày. Màn hình Báo cáo bán hàng tại “Tổng kết cuối ngày” hiển thị, cho người dùng thấy cái nhìn tổng quan về kết quả bán hàng trong 1 ngày.

Người dùng chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image226-1024x641.png

Chọn “In” để in Tổng kết cuối ngày.

 • (13) Bảng phím tắt: Chọn để hiển thị các phím tắt, giúp người dùng sử dụng hệ thống dễ dàng hơn./storage/app/media/uploads/2018/02/image229-1024x589.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký