Thêm mới nhân viên

Hướng dẫn các bạn thêm mới nhân viên vào hệ thống phần mềm POS365.

Thêm mới nhân viên


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới nhân viên vào hệ thống.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng quan, các bạn lựa chọn icon cài đặt, chọn "quản lý nhân viên".


Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn “Thêm mới Nhân viên”.


Bước 2: Nhập thông tin nhân viên muốn thêm:

Điền thông tin tài khoản nhân viên

(1): Điền tên đăng nhập.

(2): Điền tên tài khoản.

(3): Điền mật khẩu đăng nhập.

(4), (5), (6), (7): Các thông tin cá nhân.

Bước 3: Xác nhận thêm mới tài khoản nhân viên:

● Lưu: ấn “Lưu” để thêm mới tài khoản vào hệ thống.

● Thoát: ấn “Thoát” để thoát khỏi giao diện thêm mới tài khoản nhân viên.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký