Chi tiết hàng hóa

Hướng dẫn - Chi tiết hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng xem các thông tin cơ bản của một hàng hóa.

-         Thao tác:

  • Chọn tab Chi tiết: Để xem thông tin Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Loại hàng, Thuộc tính, Tên nhóm, Giá bán, Giá vốn, ĐVT, Giá nhập cuối./storage/app/media/uploads/2018/02/image036-1024x510.png
  • Chọn tab Thẻ kho: Để xem lịch sử của hàng hóa qua mỗi lần nhập hàng/ bán hàng/ chuyển hàng/ kiểm hàng.
  • Chọn tab Tồn kho: Để xem được số lượng tồn kho của hàng hóa tại tất cả các chi nhánh tại tab “Tồn kho”.
  • Chọn tab Thành phần: Để xem thành phần của hàng hóa tại tab “Thành phần”.
  • Xem số lô, hạn sử dụng của hàng hóa hiện có trong kho (nếu có).
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký