Chi tiết hàng hóa

Hướng dẫn xem thông tin chi tiết của hàng hóa.

Chi tiết hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này giúp các bạn xem các thông tin cơ bản của một hàng hóa.

-         Thao tác:

+ Tại màn hình Tổng quan -> Danh sách hàng hóa.

+ Chọn hàng hóa muốn xem chi tiết (1), màn hình hàng hóa đã chọn sẽ hiển thị giao diện (2):

- Tại đây, có các Tab cho các bạn lựa chọn: 

+ Tab "Chi tiết": Các bạn có thể xem thông tin Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Tên nhóm hàng, Giá bán, Giá vốn, ĐVT, Giá nhập cuối.

+ Tab "Thẻ kho": Các bạn có thể xem lịch sử của hàng hóa qua mỗi lần nhập hàng/ bán hàng/ chuyển hàng/ kiểm hàng.

+ Tab "Tồn kho": Các bạn có thể xem được số lượng tồn kho của hàng hóa tại tất cả các chi nhánh tại tab “Tồn kho”.

+ Tab "Thành phần": Các bạn có thể xem thành phần của hàng hóa tại tab “Thành phần”. (Áp dụng đối với loại hàng Combo). Nếu bạn đang chọn hàng hóa cụ thể, tab "Thành phần" sẽ hiển thì là 0. 

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký