In đơn nhập hàng, phiếu nhận hàng.

Hướng dẫn - In đơn nhập hàng, phiếu nhận hàng.


-         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng in hóa đơn nhập hàng và phiếu nhận hàng.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhập hàng, chọn phiếu nhập hàng muốn in, chọn “In”./storage/app/media/uploads/2018/02/image296-1024x598.png

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:/storage/app/media/uploads/2018/02/image297-1024x652.png

  • Chọn “Nhận hàng” đối với chứng từ muốn in Phiếu nhận hàng./storage/app/media/uploads/2018/02/image298-1024x603.png

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:/storage/app/media/uploads/2018/02/image299-1024x618.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký