Quản lý đơn nhập hàng

Hướng dẫn các bạn có thể quản lý các đơn nhập hàng qua nhiều tiêu chí.

Quản lý đơn nhập hàng


-         Mô tả: Các bạn có thể quản lý các đơn nhập hàng qua nhiều tiêu chí.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, Lựa chọn "Giao dịch" -> "Nhập hàng"

Tại màn hình Nhập hàng, các bạn có thể:

o    (1) Tìm kiếm đơn nhập hàng theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, đối tác, trạng thái, thời gian...

o    (2) Quản lý đơn nhập hàng theo trường thông tin mong muốn.


Xem thêm hướng dẫn quản lý đơn nhập hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký