Quản lý Sản xuất & Sơ chế

Hướng dẫn - Quản lý Sản xuất & Sơ chế


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng quản lý quá trình Sản xuất/ Sơ chế của cửa hàng.

-         Thao tác:

 • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
 • Bước 2: Chọn “Quản lý Sản xuất & Sơ chế”./storage/app/media/uploads/2018/02/image090-1024x696.png
 • Bước 3: Màn hình “Quản lý Sản xuất & Sơ chế”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image091-1024x609.png

  -         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ Sản xuất & Sơ chế qua nhiều tiêu chí.

  -         Thao tác:

  o     (1) Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian...

  o    (2) Người dùng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn./storage/app/media/uploads/2018/02/image092-1024x634.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký