Cập nhật phiếu kiểm kê

Hướng dẫn cập nhật, chỉnh sửa thông tin của phiếu kiểm kê.

Cập nhật phiếu kiểm kê


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn chỉnh sửa thông tin của phiếu kiểm kê.

-         Thao tác:

+ Tại giao diện Tổng quan, lựa chọn Hàng hóa -> Kiểm Kê

+ Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn chỉnh sửa, chọn “Cập nhật”.

+ Khi đó, giao diện "Cập nhật Phiếu kiểm kê" hiển thị như sau: 


Các bạn chỉnh sửa thông tin (giá vốn, số lượng kiểm kê, mã chứng từ, ngày cân bằng kho, ghi chú…) ở trong giao diện Cập nhật phiếu kiểm kê. 

Khi đã chỉnh sửa xong, Chọn:

o    Lưu: Nếu muốn lưu lại thông tin muốn thay đổi của phiếu kiểm kê.

o    Thoát: Nếu muốn hủy quá trình cập nhật và quay lại màn hình Kiểm kê.

o    Hoàn thành (chỉ hiển thị với Phiếu kiểm kê thuộc trạng thái “Đang xử lý”): Thông tin của phiếu kiểm kê được lưu lại vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký