Cập nhật hàng hóa

Hướng dẫn - Cập nhật hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của hàng hóa.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn hàng hóa muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image030-1024x494.png
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật hàng hóa”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image031-1024x562.png
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

o    Người dùng chỉnh sửa thông tin của hàng hóa.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của hàng hóa được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của hàng hóa vẫn giữ nguyên và quay lại trang Danh sách hàng hóa.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký