Copy phiếu nhập hàng

Hướng dẫn - Copy phiếu nhập hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới phiếu nhập hàng khác có các thông tin giống với phiếu nhập hàng đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhập hàng, chọn đơn nhập hàng muốn copy thông tin, chọn “Copy”./storage/app/media/uploads/2018/02/image287-1-1024x618.png
  • Bước 2: Màn hình Thêm mới Phiếu nhập hàng có các thông tin giống với phiếu đã chọn, ngoại trừ Mã chứng từ không hiển thị (người dùng phải nhập 1 mã khác, khác mã của phiếu đã chọn, hoặc hệ thống sẽ tự động sinh ra mã khác)./storage/app/media/uploads/2018/02/image288-1024x583.png
  • Bước 3: Người dùng thực hiện giống với Thêm mới Phiếu nhập hàng để thêm mới phiếu vào hệ thống.
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký