Cập nhật chi nhánh

Cập nhật chi nhánh


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của chi nhánh.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, chọn chi nhánh muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image398-1024x598.png
  • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với chi nhánh đã chọn hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image399-1024x420.png
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của chi nhánh được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của chi nhánh vẫn giữ nguyên và quay lại trang Quản lý chi nhánh.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký