Xóa chi nhánh

Hướng dẫn các bạn xóa 1 chi nhánh có trong hệ thống phần mềm POS365.

Xóa chi nhánh


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn xóa 1 chi nhánh có trong hệ thống.

-         Thao tác:

Tại giao diện Tổng quan, các bạn lựa chọn "Quản lý chi nhánh".

Bước 1: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, chọn chi nhánh muốn xóa, chọn “Xóa”.

Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chi nhánh được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa chi nhánh.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký