Thêm mới bảng giá

Hướng dẫn - Thêm mới bảng giá


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới bảng giá.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Bảng giá, chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image045-1024x578.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới bảng giá”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image046-1024x739.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới bảng giá:

o    (1) Tên bảng giá: Nhập tên của bảng giá muốn thêm.

o    (2) Ngày hiệu lực: Chọn ngày mà bảng giá bắt đầu có hiệu lực.

o    (3) Đến ngày: Chọn ngày mà bảng giá hết hiệu lực.

o    (4) Giới hạn chi nhánh: Chọn chi nhánh muốn áp dụng bảng giá.

o    (5) Giới hạn nhóm khách hàng: Chọn nhóm khách hàng được áp dụng bảng giá.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới bảng giá:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để xác nhận thêm mới bảng giá.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới bảng giá.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký