Chi tiết phiếu nhập hàng

Hướng dẫn các bạn có cái nhìn tổng quan về đơn nhập hàng.

Chi tiết phiếu nhập hàng


-         Mô tả: Chức năng này giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về đơn nhập hàng.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, Lựa chọn "Giao dịch" -> "Nhập hàng"

  • Tại màn hình Nhập hàng, các bạn chọn đơn nhập hàng muốn xem chi tiết. Tại đây, các bạn có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày nhập, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn nhập hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”./storage/app/media/uploads/2018/02/image293-1024x679.png
  • Xem được tất cả các phiếu chi liên quan tại tab “Phiếu chi”. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tạo Phiếu chi để thực hiện thanh toán với nhà cung cấp./storage/app/media/uploads/2018/02/image294-1024x387.png

Cửa sổ “Thêm mới Phiếu chi”:

/storage/app/media/uploads/2018/02/image295-1024x859.png

Xem thêm hương dẫn về Chi tiết phiếu nhập hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký