Chi tiết khách hàng

Hướng dẫn các bạn các bạn có cái nhìn tổng quan về khách hàng.

Chi tiết khách hàng


-         Mô tả: Chức năng này giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về khách hàng.

-         Thao tác:

Bước 1: Tại màn hình "Tổng quan" -> Chọn "Đối tác" -> Chọn mục "Khách hàng". 

Tại đây, các bạn lựa chọn khách hàng mà mình muốn xem chi tiết. Tại đây, các bạn có thể biết chi tiết khách hàng, lịch sử giao dịch, sổ nợ hay điểm thưởng của khách hàng. 

Tại mục chi tiết, các bạn có thể biết số điện thoại, tổng giao dịch của khách hàng, địa chỉ, email, ghi chú,...

Các bạn cũng có thể xem lịch sử giao dịch. Các hóa đơn (lịch sử giao dịch) cũng như chi tiết từng hóa đơn của khách hàng đối với cửa hàng qua tab “Lịch sử giao dịch” hiển thị như sau:

Màn hình sổ nợ của khách hàng mà bạn có thể xem chi tiết và biết khách nợ bao nhiêu. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo luôn Phiếu thu/ Phiếu chi để thanh toán công nợ.

Cuối cùng là giao diện Điểm thưởng của khách hàng: 


Tại đây, các bạn có thể xem được số điểm thưởng, số điểm thưởng đã đổi, số điểm thưởng còn lại và Lịch sử giao dịch đổi điểm thưởng của khách hàng tại tab “Điểm thưởng”. Ngoài ra, các bạn có thể Đổi điểm thưởng cho khách hàng bằng cách chọn “Đổi điểm thưởng".

Cửa sổ “Đổi điểm thưởng” hiển thị như sau: 

o    Ngày giao dịch: Nhập ngày giao dịch diễn ra.

o    Ghi chú: Nhập ghi chú của giao dịch.

o    Điểm thưởng: Nhập số điểm thưởng mà các bạn muốn đổi.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin đổi điểm thưởng vào hệ thống. Giá trị điểm thưởng tương ứng được quy đổi.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình đổi điểm thưởng và quay lại màn hình Khách hàng.

Xem thêm hướng dẫn về Chi tiết khách hàng tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký