Thêm mới nhóm hàng

Hướng dẫn - Thêm mới nhóm hàng


-         Mô tả: Người dùng có thể tạo các nhóm hàng hóa để phân loại hàng hóa có trong cửa hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image016-1024x583.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image017-1024x663.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới nhóm hàng:

o    (1) Tên nhóm: Nhập tên nhóm hàng hóa muốn thêm.

o    (2) Nhóm cha: Chọn nhóm hàng cha nếu người dùng muốn chia một nhóm hàng thành dạng cây phân cấp cha – con.

o    (3) Hình ảnh: Chọn hình ảnh cho nhóm hàng muốn thêm

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhóm hàng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để hoàn thành thêm mới nhóm. Tên nhóm hàng hóa mới sẽ hiển thị tại phần Lọc theo nhóm.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình thêm mới nhóm.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký