Cập nhật phiếu Trả hàng nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin của đơn trả hàng nhà cung cấp.

Cập nhật phiếu Trả hàng nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn chỉnh sửa thông tin của đơn trả hàng nhà cung cấp.

-         Thao tác:

Tại Tổng quan, các bạn lựa chọn "Giao dịch" -> chọn "Trả hàng nhà cung cấp".

Bước 1: Tại giao diện các phiếu trả hàng, chọn phiếu trả hàng cần cập nhật, ấn “Cập nhật”.

Bước 2: Thay đổi các thông tin trong phiếu trả hàng như bước “Thêm mới phiếu trả hàng”.

  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn trả hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn trả hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Trả hàng nhà cung cấp.


Xem thêm hướng dẫn Cập nhật phiếu trả hàng nhà cung cấp tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký